Hướng dẫn sử dụng thẻ taxi Mai Linh online

Xuất trình & yêu cầu thanh toán bằng Thẻ MCC online. Thực hiện giao dịch trên POS

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN THẺ TAXI MAI LINH

------------™˜------------

1. Đối với xe taxi đã lắp đặt POS ==> Thực hiện giao dịch on-line

Quy Trình Giao Dịch Thẻ On-line

 Bước

Công Việc

Thực Hiện

Bước 1

Xuất trình & yêu cầu thanh toán bằng Thẻ MCC online.

Chủ thẻ

Bước 2

Thực hiện giao dịch trên POS

Chủ thẻ nhập số tiền thanh toánsố pin vào POS.

Bước 3

Hệ thống xử ký & ghi nhận giao dịch

Khách hàng có thể truy vấn ngay thông tin giao dịch phát sinh.

Bước 4

POS in hóa đơn

Nhân viên lái xe in 2 hóa đơn từ POS, khách hàng ký 1 liên giao nhân viên lái xe, giữ 1 liên.

2. Đối với xe taxi đã lắp đặt POS nhưng không thực hiện được giao dịch On-line (do sóng viễn thông yếu, không có sóng viễn thông, lỗi thẻ, lỗi máy POS,….) ==> Thực hiện giao dịch off-line:

Ø  Bước 1: Khách hàng yêu cầu thanh toán cước phí taxi bằng thẻ MCC online.

Ø  Bước 2: Nhân viên lái xe (NVLX) gọi điện về Tổng đài yêu cầu thực hiện giao dịch off-line.

Ø  Bước 3: NVLX cung cấp Số thẻ MCC (9 số cuối trên thẻ - không cần nhập số 0), số tiền giao dịch, Mã nhân viên cho Tổng đài.

Ø  Bước 4: Tổng đài viên ghi nhận giao dịch trên Hệ Thống MCC và thông báo kết quả giao dịch cho NVLX.

Ø  Bước 5: Khách hàng ký xác nhận trên hóa đơn cà tay, NVLX lưu 02 liên, khách hàng giữ 1 liên.

3. Đối với xe taxi chưa lắp đặt POS

Sau mỗi lần sử dụng dịch vụ taxi, chủ thẻ đưa thẻ taxi MCC cho lái xe để ghi rõ nội dung sử dụng dịch vụ trên biên lai. Sau đó chủ thẻ ký xác nhận trên biên lai, liên 1 giao cho chủ thẻ lưu giữ để đối chiếu khi cần thiết; liên 2 lái xe lưu giữ để làm chứng từ thanh toán. (Tương tự thẻ cà tay truyển thống).

4. Việc khóa mở thẻ và cấp lại mã PIN.

Trường hợp quý khách để thất lạc thẻ cần khóa/ mở lại hoặc cấp lại mã PIN, quý khách vui lòng liên hệ 028.3829.8888 gặp nhân viên kinh doanh phụ trách hợp đồng của quý khách để được khóa/mở thẻ và cấp lại mã PIN.

Xin cảm ơn quý khách!